360 zł za otwarcie konta w Banku Millenium

Bank Millennium ruszył z kolejną edycją promocji "Zyskaj 360 zł". Maksymalna łączna wartość premii w okresie sześciu miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę wynosi 360 zł.


Promocją objęte są osoby, które:
- w okresie od 31.08.2015r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie promocji, czyli do 21.08.2016 r., nie były stroną umowy, na mocy której Bank prowadził na ich rzecz rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy (ROR) lub Konto Techniczne (rachunek techniczny),
- w okresie od 22.08.2016 do 5.12.2016 r. zawrą z Bankiem umowę rachunków bankowych oraz karty debetowej,
- zawierając Umowę wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych osobowych


Łączna wysokość premii wypłacanej  w każdym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 60 PLN, przy czym maksymalna premia wynikająca z płatności kartą to 30 PLN, a maksymalna premia wynikająca z płatności BLIK to 30 PLN.

Premia będzie wypłacana po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) zaksięgowanie na Koncie w danym miesiącu kalendarzowym przynajmniej jednej płatności kartą
2) w przypadku Konta 360º zapewnienia w danym miesiącu kalendarzowym łącznych wpływów zewnętrznych na Konto w kwocie nie niższej niż 1000 PLN, przy czym do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków dla Klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Uczestnika w Banku Millennium oraz z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim, a także zwrotów na rachunek z tytułu transakcji dokonanych kartami debetowymi,
3) zalogowania się do aplikacji mobilnej Banku.

Regulamin

Komentarze

  1. Millenium to bank z całkiem dobrą ofertą. Miałem tam kiedyś konto i był to chyba jeden z pierwszych banków, który mógł się pochwalić na prawdę profesjonalnym systemem bankowości elektronicznej.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz