czwartek, 16 października 2014

Zmiana warunków korzystania z produktów T-Mobile Usługi Bankowe

11 grudnia 2014 zmienia się regulamin obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe wraz z załącznikiem Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji T-Mobile Usługi Bankowe, Taryfa Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych T-Mobile Usługi Bankowe oraz Tabela Oprocentowania T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych.


Wprowadzone w Regulaminie zmiany obejmują w szczególności:

•dodanie zapisów w zakresie możliwości zdefiniowania indywidualnego aliasu służącego do logowania do bankowości internetowej i mobilnej,

•możliwość bezpłatnej rezygnacji z zamówionej wcześniej wypłaty gotówki w placówce T-Mobile Usługi Bankowe, do godz. 11:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą,

•zmianę zapisów w zakresie oprocentowania rachunków oszczędnościowych w złotych oraz kart kredytowych – wartość marży będącej składową oprocentowania będzie wskazana w Tabeli Oprocentowania, a nie jak dotychczas – w Regulaminie. Terminy oraz tryb wprowadzania zmian wysokości oprocentowania pozostają bez zmian,

•wykreślenie zapisów w zakresie możliwości zablokowania kanałów elektronicznych poprzez bankowość internetową – dyspozycja taka może być złożona w Sklepie T-Mobile, placówce T-Mobile Usługi Bankowe, za pośrednictwem Contact Center lub Wirtualnego Oddziału,

•doprecyzowanie zapisów dotyczących:

-zakresu obsługi w Contact Center,

-potwierdzania operacji kodem autoryzacyjnym – ze względów bezpieczeństwa zalecana jest każdorazowa weryfikacja zarówno poprawność danych wprowadzanych w formularzu, jak i danych wskazanych w wiadomości zawierającej kod autoryzacyjny,

-kanałów, w których możliwe jest zastrzeżenie, zablokowanie i dokonanie ponownej aktywacji karty płatniczej,

-możliwości wystąpienia na rachunku zadłużenia wynikającego z zaksięgowaniu transakcji zrealizowanej kartą płatniczą, dla której uprzednio nie zostały zablokowane środki lub zostały zablokowane, ale w niepełnej kwocie,

-wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki/ kredytu,

-terminów rozpatrywania reklamacji, w tym reklamacji dotyczących transakcji kartowych,

-obowiązku informowania banku o zmianie danych osobowych i adresowych przez pożyczkobiorców oraz wskazanie sytuacji, w których możliwe będzie uznanie pisma za doręczone w przypadku niedopełnienia tego obowiązku.

Zarówno w Taryfie Opłat i Prowizji, jak i w Regulaminie uszczegółowione zostały zapisy w zakresie trybu zmiany oraz informowania Klientów o zmianie Taryfy Opłat i Prowizji i Regulaminu obsługi produktów oraz zmiany stawek oprocentowania i mnożników. 

Ponadto, od 11 grudnia 2014 zmianie ulega:

•mnożnik oprocentowania limitu odnawialnego w rachunku – mnożnik ten wynosić będzie 3,2, 

•oprocentowanie konta oszczędnościowego w złotych – oprocentowanie ustalane będzie co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,4 pp. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmie stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego.

Oznacza to, że na dzień 9 października 2014 oprocentowanie limitu odnawialnego w rachunku wynosiłoby 9,6%, a konta oszczędnościowego – 1,51%.

Zmienione dokumenty są dostępne na portalu http://www.t-mobilebankowe.pl/

3 komentarze:

  1. Jestem klientem tego banku od dłuższego czasu, i jestem zadowolony, na razie żadna ze zmian nie był zbyt znacząca pod względem tego co jest mi potrzebne ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. nic aż tak ważnego dla manie się nie zmieniło :) dalej sobie chwalę ten bank :)

    OdpowiedzUsuń

Zobacz też

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...