sobota, 9 marca 2013

mBank: przedłużona promocja 600 zł dla nowych klientów

mBank przedłuża promocję dla nowych klientów, którzy złożą wniosek o eKONTO - otrzymają premię nawet 600 zł w ciągu roku. Już za samo otwarcie rachunku klienci otrzymają 60 zł, bez żadnych warunków. Dodatkowo można zyskać 2 zł za każdą płatność kartą.

Warunki promocji „eKonto z premią”:

- 60 zł na start za otwarcie rachunku - bez dodatkowych warunków
- 2 zł za płatności kartą mBanku, maksymalnie 30 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy, czyli łącznie nawet 360 zł premii rocznie (2 zł naliczane są za każdą transakcję na kwotę powyżej 10 zł)

Zwrot za dany miesiąc kalendarzowy następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków: 
1) zapewnienia w danym miesiącu jednorazowego wpływu na rachunek 
eKONTO w kwocie nie niższej niż: 
• 500 PLN, w przypadku Uczestników Promocji, którzy w dniu zawarcia 
Umowy mieli mniej niż 27 lat, 
• 1000 PLN, w przypadku Uczestników Promocji, którzy w dniu zawarcia 
Umowy mieli 27 lat lub więcej, 

Wpływ na rachunek powinien pochodzić z rachunku nienależącego do uczestnika promocji.

- Bonus o wartości do 180 zł wypłacany na koniec promocji, stanowiący 50 proc. uzyskanej premii za płatności kartą

Uczestnik promocji, który w każdym z miesięcy od drugiego do 
trzynastego, liczonych od miesiąca, w którym zawarto umowę, dokona płatności na łączną kwotę: 
a) min. 250 PLN, w przypadku Uczestników Promocji, którzy w dniu zawarcia 
Umowy mieli mniej niż 27 lat lub 
b) min. 500 PLN, w przypadku Uczestników Promocji, którzy w dniu zawarcia 
Umowy mieli 27 lat lub więcej

Promocja trwa do 31 marca 2013 r. Wniosek o konto złożyć można pod tym adresem, regulamin promocji dostępny jest tutaj.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zobacz też

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...