poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Karta kredytowa za 0 zł - najlepsze oferty Bank Citi, Millenium i Eurobank

Dzisiaj prześwietlę ofertę kredytów na 56 dni bez odsetek na karcie. Bardzo dobrą ofertę wśród kart kredytowych  proponuje nam Bank Citi Hadlowy, klient nie zapłaci ani złotówki za użytkowanie karty kredytowej, natomiast Smart Bank za rok użytkowania karty potrąci tylko 20 zł z konta. Kredyt na karcie za 0 zł zaoferuje jeszcze Bank Millenium (warunek 5 transakcji w miesiącu) lub Eurobank (min. 35 transakcji na rok).

Tanie karty kredytowe mają także w swojej ofercie Pekao (30 zł za rok) i ING (35 zł za rok).

Citi Simplicity
56 dni bez odsetek
Opłata za wydanie karty - 0 zł  
Opłata roczna - 0 zł  
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych - 10%  
Oprocentowanie transakcji gotówkowych - 10%  
Prowizja za wypłatę gotówki - 6%, min. 10,00 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu -  6%, min. 10,00 PLN
Kwota minimalnej spłaty - zobowiązanie do spłaty minimalnej kwoty, min. 30 zł. Jeśli całe saldo zadłużenia będzie poniżej spłaty minimalnej kwoty, wówczas trzeba spłacić całe saldo.

Smart Bank
56 dni bez odsetek
Opłata za wydanie karty - 5 zł
Opłata roczna - 20 zł  
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych - 10%  
Oprocentowanie transakcji gotówkowych - 10%  
Prowizja za wypłatę gotówki - 3% min. 5,00 PLN 

Pekao Bank
Opłata za wydanie karty - 0 zł
Opłata roczna - 30 zł  
Oprocentowanie transakcji bezgotówowych - 10%  
Oprocentowanie transakcji gotówowych - 10%  
Prowizja za wypłatę gotówki - 3,5%
Min. 4 zł (bankomaty); w oddziałach banku 4% min. 7 zł.
Koszt ubezpieczenia karty - 0,2% salda zadłużenia ubezpieczenie na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania. 0,25% salda zadłużenia - ubezpieczenie na Życie.

Millennium Bank
Opłata za wydanie karty  - 0 zł  
Opłata roczna - 59,88 zł
Podana wyżej kwota jest sumą miesięcznych opłat za obsługę karty (4,99 PLN). Miesięczna opłata za obsługę karty nie zostanie pobrana pod warunkiem dokonania przy użyciu karty 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu
Oprocentowanie transakcji bezgotówowych - 10%  
Oprocentowanie transakcji gotówowych - 10%  
Prowizja za wypłatę gotówki - 3,99%
Prowizja za transakcje gotówkowe wynosi 3,99% min. 9,99 PLN
Kwota minimalnej spłaty - 5%  
Koszt ubezpieczenia karty - 3,99 PLN

eurobank
Opłata za wydanie karty - 50 zł
Opłata nie jest pobierana, jeżeli na rachunku karty w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy rozliczono minimum 3 transakcje bezgotówkowe
Opłata roczna - 60 zł
Opłata nie jest naliczana, jeśli na Rachunku karty w ciągu 12 poprzedzających miesięcy rozliczono minimum 35 transakcji bezgotówkowych lub łączna kwota rozliczonych w tym okresie transakcji bezgotówkowych wynosi min. 10000,00 PLN 
Oprocentowanie transakcji bezgotówowych - 10%  
Oprocentowanie transakcji gotówowych - 10%  
Prowizja za wypłatę gotówki - 4,5%
4,5% kwoty wypłaty, min. 9 PLN – wypłata gotówki w bankomacie w Polsce
 4,5% kwoty wypłaty, min. 10 PLN – wypłata gotówki w bankomacie za granicą;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zobacz też

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...