czwartek, 27 grudnia 2012

Ulga internetowa w 2013 roku - tylko dla męża lub żony


Od nowego roku zawęzi się znacznie krąg osób uprawnionych do korzystania z ulgi internetowej. Choć zmiany będą miały zastosowanie dopiero do rozliczeń za rok 2013, to warto je poznać, gdyż w pewnych okolicznościach istnieje możliwość przedłużenia korzystania z ulgi.


Według dotychczas obowiązujących przepisów, by skorzystać z ulgi internetowej konieczne jest udokumentowanie wydatków ponoszonych z tytułu korzystania z sieci internetowej. Są to: dane identyfikujące odbiorcę usługi, dane sprzedającego usługę, a także rodzaj zakupionej usługi i kwota zapłaty.
Ulga jest limitowana kwotowo. W jej ramach odliczyć można wydatki w wysokości nieprzekraczającej 760 zł rocznie. Limit w tej wysokości przysługuje jednak odrębnie każdemu podatnikowi. Dla przykładu, małżeństwo korzystające z internetu może odliczyć sobie kwotę 1520 zł.
Te zasady mają zastosowanie do rozliczeń za rok 2012. 
W latach następnych będą mogli je stosować tylko niektórzy podatnicy. W zeznaniu za 2013 r. z ulgi skorzystać będą mogły osoby, które po raz pierwszy skorzystają z niej w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. Ponadto prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy dotychczas nigdy z niej nie korzystali. Osoby te będą mogły dokonać omawianego odliczenia wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych (np. w latach 2013-2014).
Oznacza to, że jeżeli do tej pory ulgę internetową rozliczał wyłącznie mąż, to od 2013 r. może tego rozliczenia dokonywać żona, lub odwrotnie. W ten sposób u małżonków dojdzie do zachowania prawa do ulgi jeszcze przez lata 2013-2014 (lub inny dwuletni okres). Aby jednak skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest zadbanie, aby dowody stwierdzające poniesienie wydatku za użytkowanie Internetu były wystawiane na tego małżonka, który do tej pory z ulgi nie korzystał.


Gazeta Wyborcza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zobacz też

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...