niedziela, 21 czerwca 2020

Wrzesień 2020: Podwyżki w EnveloBanku!

Nowy cennik w Banku Envelo. Od września koszt rachunku oszczędnościowego będzie wynosił 1,99 lub 2,99 zł miesięcznie, jeśli klient nie ma konta w banku. Oprocentowanie spadnie natomiast do 0,01% w skali roku, co oznacza, że klient nie zarobi na odsetkach, ale i do nich dopłaci!

Bank wprowadził opłatę miesięczną za konto w wysokości 7,99 zł dla osób nie korzystających z karty płatniczej (koszt karty 6,99 zł). Opłatę za plastik nie poniosą osoby, które dokonają transakcji na min. 300 zł. Envelo Bank obniża opłaty za wypłatę gotówki dokonywaną w placówce Banku lub placówce pocztowej z 1,5 zł na 0 zł.

Bank Envelo podnosi opłaty za:
- użytkowanie EnveloKarty z 5 zł na 6,99 zł miesięcznie, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego warunku zwalniającego z tej opłaty;
- wypłatę gotówki w bankomatach na terenie kraju i EOG z 0 zł na 2 zł;
- abonament bankomatowy z 5 zł na 6,50 zł miesięcznie;
- polecenie przelewu (w tym polecenie przelewu SEPA) realizowane w placówce Banku lub placówce pocztowej z 2,50 zł na 3 zł;
- polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej przez konsultanta z 1,5 zł na 2 zł;
- ustanowienie i odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci z 7 zł na 9 zł;
- wydanie zaświadczenia o stanie lokat Klienta z 10 zł na 13 zł;


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza