niedziela, 9 lutego 2020

mBank: luty 2020 - 150 zł za eKonto bez okresu karencji

Otwórz eKonto w mBanku i zyskaj 150 zł na konto do 250 zł w programie polecającym. Partnerem promocji jest bonusmbank.ebrokerpartner.pl.Uczestnikami akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania na terytorium Polski, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały konto uczestnika w Serwisie.

Akcja przeznaczona jest dla osób, które na dzień rozpoczęcia promocji 3.02.2020 r. nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku bankowego dla osób fizycznych o charakterze rozliczeniowo-oszczędnościowym prowadzonego przez Bank.


Uwaga! Maksymalna liczba Wniosków o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową, jakie mogą zostać złożone przez Uczestników w ramach Akcji wynosi 3000 (trzy tysiące).


1. Zarejestruj się w akcji "Twoje konto z Bonusem i Premią" i aktywuj profil poprzez link wysłany na adres e-mail.

2. Złóż wniosek o eKonto do 31.03.2020 ze swojego profilu uczestnika. Umowę podpisz najpóźniej do 15.04.2020.

3. Wykonaj co najmniej 5 transakcji w jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu eKonta. Za spełnienie warunków otrzymasz bonus w wysokości 150 zł.

4. Polecaj eKonto poprzez link polecający udostępniony w profilu uczestnika. Po spełnieniu warunków promocji przez Ciebie i Poleconego, otrzymasz 50 zł Premii. Możesz otrzymać maksymalnie 5 Premii.

5. O przyznaniu Bonusu partner poinformuje do 17.06.2020 poprzez wiadomość e-mail. Bonus trafi na Twoje eKonto do 30.06.2020

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz