Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku

Od 1 listopada 2014 r. zmienia się Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych w Alior Banku. Wprowadzane zmiany nie dotyczą Klientów, którzy posiadają Konta Wyższej Jakości, a także aktywnych Klientów, którzy przelewają do Banku wynagrodzenie, rentę lub emeryturę. Modyfikacja  Taryfy Opłat i Prowizji ma na celu zachęcenie jak największego grona Klientów do wyboru Alior Banku jako swojego podstawowego banku. Nowe warunki zaczną obowiązywać dotychczasowych Klientów Alior Banku nie wcześniej niż od 1 stycznia 2015 roku.


Aktywni Klienci banku, którzy przelewają do banku wynagrodzenie, rentę lub emeryturę, będą na niezmienionych warunkach korzystać z rachunków osobistych i towarzyszących im benefitów takich jak 3% cashback za zakupy spożywcze (Konto Rozsądne), Pakiet assistance „Pomocni Fachowcy” i concierge „Osobisty Asystent” (Konto Osobiste). Nie zmienia się żaden z warunków oferty Konta Wyższej Jakości, które jest pierwszym na polskim rynku, całkowicie bezpłatnym rachunkiem osobistym z gwarancją niezmienności warunków przez 5 lat. 

W odniesieniu do posiadaczy rachunku w wariancie „Alior Rachunki bez Opłat”, którzy nie otrzymują wpływów na rachunek z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium, wprowadzona zostanie opłata w wysokości 6 zł za prowadzenie konta. Jednocześnie, opłata abonamentowa za realizację wpłat i przelewów w ramach usługi „Alior Rachunki bez Opłat” we wszystkich 850 placówkach Banku zostanie podwyższona do 6 zł miesięcznie. Będzie ona pobierana od klientów, którzy opłacają rachunki w Alior Banku, a nie otrzymują na swoje konto wpływów z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium. Co ważne, osoby te zostaną zwolnione z opłaty za konto „Alior Rachunki bez Opłat”. 

Zmiany Taryfy Opłat i Prowizji dotyczyć będą również posiadaczy Konta Osobistego i Konta Rozsądnego. W przypadku Klientów, którzy nie otrzymują regularnych wpływów (wynagrodzenia, renty, emerytury lub stypendium) na swoje rachunki, opłata dodatkowa za korzystanie z karty płatniczej zostanie podwyższona do 8 zł miesięcznie.

Nowa Taryfa Opłat i Prowizji wprowadza również zmiany w zakresie kart kredytowych. Opłaty za korzystanie z kart MasterCard Silver i MasterCard Gold nie będą pobierane w przypadku rozliczenia transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 1 000 zł w cyklu rozliczeniowym. Podwyższeniu ulegną progi transakcyjne uprawniające do zwolnienia z opłaty za kartę kredytową MasterCard World.

Inne zmiany w TOiP (w przypadku rachunków osobistych nie dotyczą Konta Wyższej Jakości):

wprowadzenie jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł za wydanie karty płatniczej do rachunku osobistego/ oszczędnościowego (w przypadku dotychczasowych klientów opłata za wznowienie karty wydawanej do rachunku osobistego nie zostanie pobrana, gdy w okresie ostatnich 3 miesięcy przed datą wydania karty, klient spełnił przynajmniej raz, warunek "głównego banku" – dla Konta Osobistego lub warunek wpływu wynagrodzenia/renty/emerytury dla Konta Rozsądnego),
zmiana warunków „głównego banku” , których spełnienie uprawnia posiadaczy Konta Osobistego do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku oraz dodatkowej opłaty za kartę. Od 1 stycznia 2015 r. właściciele rachunków będą musieli spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:
comiesięczny wpływ z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury lub stypendium,
comiesięczny, jednorazowy wpływ z rachunku innego banku lub z rachunków dla Klientów Biznesowych prowadzonych w Alior Banku na kwotę minimum 2 000 zł, lub minimum 1 000 zł w przypadku studentów, uczniów, słuchaczy do 24 roku życia,
właściciel rachunku nie ukończył 19 roku życia.
przedłużenie obowiązywania promocji za aktywację usługi NFC w przypadku kart debetowych i kredytowych do 31 grudnia 2014 r., opłata za aktywację usługi NFC wynosi 0 zł,
podwyższenie opłaty do 7 zł za każdy przelew w polskich złotych do innego banku krajowego, który wykonywany jest w oddziale, placówce express oraz placówce partnerskiej,
doprecyzowanie, że opłata za telefoniczne zlecenie przelewu dotyczy także przelewów Express Elixir,
podwyższenie opłaty za wpłatę we wpłatomacie do 0,6% od wpłacanej kwoty (min. 1 zł),
podwyższenie opłaty do 150 zł za zmianę typu konta na Konto Wyższej Jakości,
doprecyzowanie zapisów dotyczących sposobu dostarczania Klientom zmian w Taryfie Opłat i Prowizji,
doprecyzowanie zapisów dotyczących pobierania opłaty miesięcznej za nieaktywną kartę debetową,
zmiana wysokości kwoty, która podlega wcześniejszej notyfikacji do 25 000 zł w oddziałach oraz 10 000 zł, placówkach express i placówkach partnerskich.
W przypadku klientów, którzy 30  października br. posiadali podpisaną „Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej”, nowa Taryfa Opłat i Prowizji zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., a dla dotychczasowych klientów, którzy 30  października br. nie posiadali ww. umowy od 15 stycznia 2015 r. Dla nowych klientów Taryfa Opłat i Prowizji będzie obowiązywać od 1 listopada 2014 roku. 

Informacja o nowej Taryfie Opłat i Prowizji została udostępniona 31 października br. na stronie internetowej Alior Banku i w Systemie Bankowości Internetowej oraz w oddziałach Alior Banku. Klientom przekazane zostaną również dodatkowe wiadomości listowne, e-mail oraz wykaz zmian na wyciągach. Wszelkich informacji udzielą także pracownicy infolinii Banku pod numerem 19 502.

Komentarze

 1. Bardzo dobra promocja która na pewno wiele osób zainteresuje.

  OdpowiedzUsuń
 2. cashback robi się coraz bardzie popularny. Ciekawy blog
  zapraszam do jego bezpłatnej promocji na mojej platformie

  OdpowiedzUsuń
 3. A może i ja się skuszę.

  OdpowiedzUsuń
 4. O proszę, czemu by nie sprobowac :)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz