BZWBK: 50 zł za wypłatę przekazu Western Union przez bankomat

Jeszcze kilka dni będzie trwała promocja „Zarabiaj z Western Union w bankomacie”. Wystarczy, że do 15 czerwca 2014 r. otworzyć Konto Godne Polecenia z kartą i usługami bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz do 30 czerwca 2014 r. dokonać wypłaty przekazu Western Union za pośrednictwem bankomatu BZ WBK.


Jak wypłacić przekaz Western Union za pośrednictwem bankomatu?

1.    Wystarczy włożyć kartę płatniczą MasterCard® Omni lub MasterCard PAYBACK Omni do bankomatu BZ WBK oraz podać numer PIN.
2.    W MENU głównym należy wybrać opcję Przekaz Western Union.
3.    Na ekranie bankomatu:
•     wprowadzić numer kontrolny przekazu MTCN (10 cyfr) i nacisnąć przycisk AKCEPTACJA, aby przejść do kolejnego ekranu, lub przycisk  POPRAWKA w przypadku błędnego wpisania numeru MTCN,
•     ze skróconej listy krajów wybrać kraj, z którego został wysłany przekaz,
•     w przypadku nie znalezienia kraju na pierwszym ekranie, należy nacisnąć przycisk  INNY, aby przejść do pozostałej listy krajów,
•     wpisać trzycyfrowy kod kraju, z którego został wysłany przekaz i nacisnąć przycisk AKCEPTACJA,
•     podać spodziewaną kwotę przekazu w PLN (w zaokrągleniu do pełnej kwoty, bez groszy) i nacisnąć przycisk DALEJ,
•     potwierdzić szczegóły przekazu wybierając przycisk AKCEPTACJA,
•     zapoznać się i zaakceptować (wybierając przycisk AKCEPTACJA) warunki realizacji przekazu pieniężnego Western Union,
•     zapoznać się i zaakceptować (wybierając przycisk AKCEPTACJA) warunki regulaminu usługi przekazu pieniężnego Western Union.
4.    Na ekranie pojawi się potwierdzenie przekazania środków na Konto Godne Polecenia.

Środki z tytułu wypłaconego przekazu zostaną przekazane na rachunek bankowy, mogą pozostać na koncie, lub zostać wypłacone z bankomatu.

Więcej informacji w Regulaminie.

Lista bankomatów BZ WBK, w których można dokonać wypłaty przekazu Western Union.

Komentarze