50 zł premii za otwarcie konta Alior Sync na Groupon.pl

Na Grouponie pojawiła się promocyjna oferta banku Alior Sync, który oferuje nam premię 50zł za otwarcie konta osobistego.Uczestnik nabywa prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 

1. Zakupi kupon promocyjny na stronie Groupon.pl, uprawniający do skorzystania z Promocji. 
2. Złoży prawidłowo w okresie od 17.12.2012 r. do 01.01.2013 r. wniosek internetowy (Wniosek) o Rachunek za pośrednictwem linku znajdującego się na kuponie dostępnym dla zalogowanych użytkowników serwisu www.Groupon.pl  
Wniosek nie będzie zaliczony w Promocji, jeśli Uczestnik złożył inny wniosek internetowy o Rachunek z innego źródła w Internecie niż http://www.Groupon.pl po dniu 01.10.2012 r. 


3. Maksymalnie do 20.01.2013 r., po złożeniu Wniosku: 
a) zawrze Umowę Rachunku oraz Umowę o kartę płatniczą debetową (Kartę); 
b) zostanie wykonana co najmniej jedna płatność bezgotówkowa Kartą Uczestnika (np. w sklepie; również 
internetowym). 


Komentarze